Вы смотрите фотографию с сайта Тошкент Педогогика Коллежи - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке toshpedkollej.uz

photo_2022-11-22_16-40-53

Toshkent pedagogika kollejida   “Sportning inson xayotidagi o‘rni” mavzusida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida ertalabki badantarbiya mashg‘ulotlari o‘tkazildi.photo_2022-11-22_16-40-53

© Тошкент Педогогика Коллежи